Kategorie - zakładki

Eocortex / MACROSCOP 1 IP Tracking
 • Numer katalogowy: MAC_1IP_TRACKING
 • Warunki gwarancji: 12 miesięcy (12m)
W celu dokonania zakupu lub skorzystania z funkcji ofertownika zaloguj się lub zarejestruj w systemie B2B FEN.
Zaloguj się do systemu B2B

W skład modułu śledzenia wchodzą trzy funkcje - wykrywania przekroczenia linii (jedno lub dwukierunkowe), wykrywania wejścia w strefę oraz wykrywania zbyt długiego przebywania w strefie. Istnieje możliwość skonfigurowania kilku funkcji na obrazie z pojedynczej kamery podłączonej do systemu. Każda z nich może generować alarmy, które następnie mogą być wykorzystane przy obsłudze zdarzeń. Dostępne opcje to m.in. wysłanie powiadomienia, rozpoczęcie nagrywania, uruchomienie wyjścia alarmowego (sterowanie zewnętrznym urządzeniem), wyświetlenie obrazu na monitorze alarmowym. Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlenia w oprogramowaniu klienckim trajektorii poruszających się obiektów oraz zdefiniowanych linii i stref. Monitorowanie może się odbywać w czasie rzeczywistym i w trybie przeglądania archiwum. Licencja dla pojedynczej kamery dla systemu Macroscop w wersji LS.

Najważniejsze cechy i funkcje:

 
 • Wykrywanie przekroczenia linii - jedno lub dwukierunkowe
 • Wykrywanie wejścia w strefę
 • Wykrywanie obiektów zbyt długo przebywających w strefie
 • Możliwość konfiguracji kilku funkcji dla pojedynczej kamery
 • Praca w czasie rzeczywistym i w trybie przeszukiwania archiwum
 • Generowanie alarmów, które mogą być wykorzystane do wyzwalania zdarzeń
 • Możliwość wyświetlenia w oprogramowaniu klienckim trajektorii poruszających się obiektów oraz zdefiniowanych linii i stref


Przykłady zastosowań:

 
 • Wykrywanie obiektów, które weszły w strefy zabronione np. strefy pracy maszyn, drogi pożarowe i ewakuacyjne
 • Wykrywanie obiektów poruszających się w niewłaściwym kierunku
 • Wykrywanie obiektów blokujących drogi ruchu
 • Alarmowanie w przypadku przebywania osoby zbyt długo w miejscu obsługi np. przy bankomacie*Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Facebook