Polityka jakości

Polityka jakości

W dziale Serwisu firmy Konsorcjum FEN Sp. z o. o. polityka jakości stanowi fundamentalny dokument kształtujący podejście oraz zobowiązania organizacji w dziedzinie jakości. Celem polityki jakości jest zapewnienie najwyższego poziomu usług serwisowych i naprawczych, spełniających oczekiwania klientów oraz przestrzegających normy i wytyczne ISO 9001:2015.

 

Nasze Zobowiązania:

 

1. Zadowolenie Klienta: Priorytetem naszej firmy jest osiągnięcie i utrzymanie pełnego zadowolenia naszych klientów poprzez świadczenie usług serwisowych i naprawczych najwyższej jakości, zgodnie z ich oczekiwaniami oraz potrzebami.

2. Doskonała Jakość Usług: Dążymy do stałego doskonalenia jakości naszych usług poprzez ciągłe monitorowanie i ocenę procesów serwisowych oraz naprawczych. Staramy się eliminować wszelkie błędy i niezgodności, minimalizując ryzyko wystąpienia problemów.

3. Profesjonalizm Personelu: Zapewniamy naszemu personelowi odpowiednie szkolenia, aby byli kompetentni, wykwalifikowani i świadomi zmian w technologii oraz procedurach naprawczych. Promujemy zaangażowanie i dążenie do doskonałości w pracy.

4. Skuteczne Zarządzanie Ryzykiem: Identyfikujemy, analizujemy i zarządzamy ryzykiem związanym z naszymi usługami, aby minimalizować wpływ potencjalnych zagrożeń na jakość i terminowość napraw.

5. Doskonała Komunikacja: Utrzymujemy otwartą i skuteczną komunikację z klientami, dostawcami oraz wewnątrz firmy, aby zapewnić płynny przepływ informacji i zrozumienie wymagań.

6. Ciągłe Doskonalenie: Wprowadzamy cykliczne oceny naszych procesów i procedur, opierając się na zbieranych danych oraz opinii klientów. Dążymy do ciągłego doskonalenia naszej efektywności i skuteczności.

7. Zgodność z Normami i Regulacjami: Zobowiązujemy się przestrzegać obowiązujących norm, przepisów oraz regulacji branżowych, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z wymaganiami świadczenie usług serwisowych i naprawczych.

8. Odpowiedzialność Społeczna i Środowiskowa: Uważamy za ważne przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju społeczności i ochrony środowiska. Dążymy do minimalizacji wpływu naszych działań na środowisko oraz angażujemy się w inicjatywy społeczne. Nasza polityka jakości jest ściśle związana z naszym celem zapewnienia klientom usług serwisowych i naprawczych najwyższej jakości. Wszyscy pracownicy są zaangażowani we wdrażanie i przestrzeganie tej polityki jakości, aby osiągnąć nasze cele i dążyć do ciągłego doskonalenia.

 

 

ul. Czarnkowska 13, 60-415 Poznań

sekretariat@fen.pl

+48 61 669 07 00 

Dotarłeś do końca... ale spokojnie, to tylko koniec strony.