Kategorie - zakładki

Usługa szkolenia
  • Numer katalogowy: UP-TRAINING
  • Producent: FEN
  • Warunki gwarancji: 12 miesięcy (12m)
W celu dokonania zakupu lub skorzystania z funkcji ofertownika zaloguj się lub zarejestruj w systemie B2B FEN.
Zaloguj się do systemu B2B

Usługa Profesjonalna – Szkolenie
 
Usługa wsparcia technicznego polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z wybranych zagadnień technicznych w siedzibie Konsorcjum FEN lub w siedzibie partnera/klienta. Szkolenie może mieć formę wykładu, warsztatu lub połączenia obu form.
 
Usługa skierowana jest do partnerów którzy chcą wyszkolić swoją kadrę lub osoby zajmujące się sprzętem po stronie klienta końcowego z zakresu konfiguracji lub ogólnie dostępnych funkcjonalności w danym rozwiązaniu.  
 
Zakres i koszt usługi ustalany jest indywidualnie w momencie składania zamówienia na usługę.
Konsorcjum FEN przysługuje prawo do odmowy wykonania usługi.
Zamawiający składając zamówienie na usługę akceptuje regulamin świadczenia usług Wsparcia Technicznego przez Konsorcjum FEN: http://fen.pl/uslugi/
 
Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę:

  1. Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę należy skierować na adres: help@fen.pl
  2. Szczegółowy zakres oraz termin wykonania usługi ustalany jest indywidualnie po oficjalnym zgłoszeniu zapotrzebowania na usługę, w tym celu należy w zgłoszeniu umieścić zwrotne dane kontaktowe.
  3. Po zaakceptowaniu zakresu prac, terminu wykonania oraz wstępnej wyceny wysyłane jest  potwierdzenie. 
  4. Podpisane potwierdzenie należy odesłać zwrotnie, stanowi to oficjalne zamówienie usługi, podpisanie potwierdzenia stanowi akceptację regulaminu świadczenia usług Wsparcia Technicznego przez Konsorcjum FEN.
  5. Po wykonaniu usługi, otrzymają Państwo potwierdzenie zawierające: zakres wykonanych prac, ostateczną cenę za wykonaną usługę oraz fakturę.
  6. Konsorcjum FEN zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia Zamawiającemu materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia. Wykorzystane podczas szkolenia materiały pozostają własnością Konsorcjum FEN.
  7. Warunkiem koniecznym aby usługa mogła zostać wykonana,  jest przekazanie szczegółowego zakresu wymagań związanego z usługą.

 Pytania dotyczące Usług Profesjonalnych prosimy kierować na adres: help(at)fen.pl lub poprzez stronę www: https://help.fen.pl

Facebook