Usługa pomocy on-site

  • Numer katalogowy : UP-ONSITE
Opis produktu

Opis produktu

Usługa Profesjonalna – Konfiguracja u klienta
 
Usługa wsparcia technicznego polegająca na przeprowadzeniu wizji lokalnej i pomiarów lub konfiguracji urządzeń zainstalowanych u partnera lub klienta końcowego przez pracownika Konsorcjum FEN.
 
Usługa skierowana jest do partnerów którzy potrzebują pomocy przy nowym lub istniejącym wdrożeniu lub nie dysponują odpowiednimi zasobami aby zrealizować dane zadanie, w sytuacjach gdy dostęp zdalny do urządzeń jest niemożliwy lub utrudniony. Aby realizacja usługi była możliwa partner zobowiązany jest do udostępnienia pracownikom Konsorcjum FEN na czas wykonania usługi, dostępu do pomieszczeń i wszelkiej infrastruktury wymaganej aby zrealizować usługę.
 
 
Zakres usługi ustalany jest indywidualnie w momencie składania zamówienia na usługę.
Konsorcjum FEN przysługuje prawo do odmowy wykonania usługi.
Zamawiający składając zamówienie na usługę akceptuje regulamin świadczenia usług Wsparcia Technicznego przez Konsorcjum FEN:

Przycisk kierujący do regulaminu

Minimalny czas trwania usługi: 4 h
Koszt jednostkowy usługi: 350 pln netto/1 h
Do kosztów usługi doliczone zostaną koszty dodatkowe(podróży i noclegu, zawarte we wstępnej wycenie akceptowanej przez klienta).

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę:

  1. Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę należy skierować na adres: help(at)fen.pl
  2. Szczegółowy zakres oraz termin wykonania usługi ustalany jest indywidualnie po oficjalnym zgłoszeniu zapotrzebowania na usługę, w tym celu należy w zgłoszeniu umieścić zwrotne dane kontaktowe.
  3. Po zaakceptowaniu zakresu prac, terminu wykonania oraz wstępnej wyceny wysyłane jest  potwierdzenie. 
  4. Podpisane potwierdzenie należy odesłać zwrotnie, stanowi to oficjalne zamówienie usługi, podpisanie potwierdzenia stanowi akceptację regulaminu świadczenia usług Wsparcia Technicznego przez Konsorcjum FEN.
  5. Po wykonaniu usługi, otrzymają Państwo potwierdzenie zawierające: zakres wykonanych prac, pliki konfiguracyjne z urządzenia, ostateczną cenę za wykonaną usługę oraz fakturę.
  6. Warunkiem koniecznym aby usługa mogła zostać wykonana,  jest udostępnienie danych niezbędnych do konfiguracji, dostępu do pomieszczeń w których zainstalowane są urządzenia(w wypadku usługi świadczonej w siedzibie klienta lub partnera) oraz zapewnienie kontaktu do osoby odpowiedzialnej za urządzenie po stronie klienta.

Pytania dotyczące Usług Profesjonalnych prosimy kierować na adres: help(at)fen.pl lub poprzez stronę www: https://help.fen.pl
 
 

Specyfikacja

Specyfikacja

Producent USŁUGI B
Gwarancja 12 miesięcy (12m)